Kontakt

Inštruktor:

Meno a priezvisko telefónny kontakt e-mail
Ing. Michal Packa 0903 673 763 info[at]funvival[dot]eu

Kurzy Funvival sú zastrešené občianským združením Kobudo Kai a Zväzom branných športov